16 مه 2019

نقش فضای مجازی در انتخابات کانون وکلا

نقش فضای مجازی در انتخابات کانون وکلا

پس از تصویب لایحه قانونی استقلال کانون وکلا در سال ١٣٣٣، انتخاب اعضای هیأت مدیره کانون ، که پیشتر برعهده وزیر دادگستری بود، به وکلای عضو کانون محول گردید که این یکی از مهمترین دستاوردهای استقلال کانون وکلا محسوب میگردد. این روند تا زمان انقلاب اسلامی، بطور مستمر، هر دو سال یکبار، انجام گردید، تا اینکه پس از انقلاب، با تحولاتی عظیم و بنیادی که نسبت به سیستم قضایی کشور، متناسب با تغییر نظام سیاسی صورت گرفت، کانون وکلای دادگستری و حرفه وکالت بطور کلی ، در نگرش جدید مبتنی بر موازین شرعی، چندان حائز اهمیت تلقی نگردید، و لذا در فضای بی مهری و تعاند حادث، انتخابات کانون بمدت قریب دو دهه تعطیل شد، تا اینکه با تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری در فروردین ماه سال ٧۶ -البته پس از اصلاح کانونهای وکلای دادگستری و وضع محدویتهای جدیدی، از جمله لزوم تایید صلاحیت کاندیداهای عضویت در هیأت مدیره توسط مقامات قضایی، در قانون مذکور- مجدداً از سر گرفته شد، که اکنون در آستانه برگزاری بیست و نهمین دوره انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز قرار داریم.

موضوعی که همواره در طول این ادوار، بعنوان معضل و ایرادی مهم در بهره مندی از فرایند انتخابات، برای گزینش مدیرانی شایسته جهت اداره کانون وکلا وجود داشته، عدم وجود سازوکاری مناسب جهت شناسایی و سنجش میزان توانایی و شایستگی افراد در تصدی جایگاه مدیریت کانون، از سوی از سوی انتخاب کنندگان بوده است. استمرار چنین نقصانی منجر به نهادیه شدن خرده فرهنگی انتخاباتی در این صنف گردیده، که بموجب آن، تنها شاخص اصلی در انتخاب مدیران، وجود سابقه دوستی و آشنایی( ولو اجمالی) سابق نامزدها، می باشد. بعبارتی رأی دهندگان تنها به کسانی رای میدهند یا شخصاً یا توسط دوستان و به توصیه انها، معرَف و شناخته شده باشند!… بدیهی است در چنین فضایی،رفتارهای مبتنی بر چاپلوسی و جلب تحبیب و جذب دوستی کاذب و هدفدار، تا چه میزان رواج پیدا می کند! وقتی تعرفه خود به همکاران مهمترین فاکتور پیروزی در انتخابات محسوب گردد، حضور در دوایر و بخش های مختلف کانون، بسیار مهم و سرنوشت ساز تلقی می گردد!..

لذا ما می بینم در سالهای اخیر، عضویت افتخاری و تبرعی در کمیسیونهای مختلف کانون هم مستلزم جلب موافقت اکثریت اعضای هیات مدیره و گذر از پروسه ای شبه مافیایی، بوده است، طرفه انکه؛ بعضی دوایر کانون نظیر اداره معاضدت که بیشترین ارتباط و تعامل با اعضاء را دارد، بلحاظ بیشترین میزان تأثیرش در راهیابی به جمع مدیران کانون، از آن تعبیر به سکوی پرتاب شده است!

در همین راستا میتوان به توفیق و کامرانی اساتید دانشگاه در انتخابات هیأت مدیره نیزاشاره نمود، که به لطف ادای دین شاگرد به استاد، و عنایت به اینکه رأی اولی های کانون، که معمولاً بیشترین میزان مشارکت در انتخابات را دارند،بطور کاملاً طبیعی ، در جمع عمدتاً ناشناخته کاندیداها، اساتید سابق دانشگاهی، در صدر لیست انتخابیشان قرار داشت.

علی هذا، ناگفته پیداست ، مادامیکه فرایند گزینش و انتخاب، تحت تاثیر صرف سطحی نگری و ترجیح مناسبات دوستی و تشکلی و…باشد، فضای انتخاباتی بمنظور جذب آراء،تا چه حد تنزل پیدا میکند، تا جائیکه حتی موجب عدم مشارکت عده کثیری در انتخابات ادوار اخیر گردیده بود!

با اینهمه اما، در زمان حاضر، ظهور ابزارهای نوین ارتباطی نظیر شبکه هایً مجازی اجتماعی، و گردهمایی وکلای دادگستری و تبادل نظرات و افزایش شناخت فردی آنان از یکدیگر در گروه های مجازی متشکله، خصوصاً امکانات جدیدی که به یمن حضور پر قدرت و گسترده شبکه اجتماعی “تلگرام ” ایجاد شده، نوید بخش تحولات و تغییرات عمده ای در بهبود فرایند انتخابات گردیده.امکان تشکیل کانالهای ارتباطی خبرسانی به جمع کثیری از همکاران و تشکیل گروههای مجازی به منظور ارائه دیدگاهها و برنامه ها و حتی مناظرات کاندیدها پیرامون موضوعات صنفی، بطور حتم تمامی معادلات قابل ترسیم و پیش بینی معمول گذشته را بر هم زده است.

النهایه؛ آنچه مسلم است اینکه؛ انتخابات آتی هیأت مدیره کانون وکلا که در اسفند ماه سال جاری برگزار خواهد شد، فارغ از دغدغه ای وکلا پیرامون اوضاع و احوال نامساعد صنفی، رنگ و بویی کاملاً متفاوت با گذشته را داشته و با بهره گیری از رسانه های مدرن و البته سهل الوصول جدید، که بهترین ابزار سنجشی، جهت گزینش مدیرانی اصلح و کارآمد، در بین تمامی ادوار انتخاباتی پیشین، را در اختیار رأی دهندگان قرار داده، نتایجی را رقم خواهد زد که جامعه وکالت را شگفت زده خواهد نمود!..

error: