30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 76 قانون مجازات اسلامی

ملاک تعیین صلاحیت دادگاه و تجدیدنظرخواهی از حکم محکومیت به مجازات جایگزین حبس، مجازات قانونی جرم ارتکابی است.

error: