30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 707 قانون مجازات اسلامی

از بین بردن کامل قدرت مقاربت، موجب دیه کامل است.

error: