30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 604 قانون مجازات اسلامی

گوش شنوا و ناشنوا یا معیوبی که لاله آن سالم و دارای حس و حیات کامل باشد در احکام این فصل یکسان هستند.

error: