30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 598 قانون مجازات اسلامی

دیه پاره کردن بینی درصورتی که سبب از بین رفتن بینی یا نوک آن نشود، یکسوم دیه کامل و اگر بهبود یابد یکدهم دیه کامل است.

error: