30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 589 قانون مجازات اسلامی

دیه درآوردن و یا از بین بردن هر چشمی که بینایی ندارد یکششم دیه کامل است.

error: