30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 575 قانون مجازات اسلامی

پیوند خوردن عضو پس از جنایت تأثیری در دیه ندارد.

error: