30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 420 قانون مجازات اسلامی

اگر صاحب حق قصاص، بر خلاف مقررات اقدام به قصاص کند به تعزیر مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات» محکوم میشود.

error: