30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 407 قانون مجازات اسلامی

قطع لاله گوش که موجب زوال شنوایی یا قطع بینی که موجب زوال بویایی شود، دو جنایت محسوب میشود.

error: