30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 380 قانون مجازات اسلامی

اگر شخصی برای دفاع و رهایی از اکراه با رعایت شرایط مقرر در دفاع مشروع، مرتکب قتل اکراهکننده شود یا آسیبی به او وارد کند، قصاص، دیه و تعزیر ندارد.

error: