30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 363 قانون مجازات اسلامی

گذشت یا مصالحه، پیش از صدور حکم یا پس از آن، موجب سقوط حق قصاص است.

error: