30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 285 قانون مجازات اسلامی

در نفی بلد، محارب باید تحت مراقبت قرارگیرد و با دیگران معاشرت، مراوده و رفت و آمد نداشته باشد.

error: