30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 281 قانون مجازات اسلامی

راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راهها شوند محاربند.

error: