30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 249 قانون مجازات اسلامی

هرگاه کسی به دیگری بگوید «تو با فلان زن زنا یا با فلان مرد لواط کردهای» فقط نسبت به مخاطب، قاذف محسوب میشود.

error: