30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 229 قانون مجازات اسلامی

مردی که همسر دائم دارد، هرگاه قبل از دخول، مرتکب زنا شود حد وی صد ضربه شلاق، تراشیدن موی سر و تبعید به مدت یک سال قمری است.

error: