30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 201 قانون مجازات اسلامی

سوگند عبارت از گواه قراردادن خداوند بر درستی گفتار اداءکننده سوگند است.

error: